I Weyergang har jeg følgende persondatapolitik:

De persondata, som kunder stiller til rådighed for mig i forbindelse med løsning af opgaver, bliver kun brugt til dette formål. Jeg behandler som sådan ikke personfølsomme data.
Jeg opbevarer typisk:

  • Kontaktpersoner via navn, og typisk knyttet til virksomhed, mail adresse, mobil og funktion

Jeg indhenter ikke data om kunder fra andre, f.eks. en leverandør eller samarbejdspartner. Jeg videregiver ikke oplysninger, som jeg har modtaget som persondata.
Jeg behandler kun kundedata, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er baggrunden for indsamlingen. Formålene er at løse de opgaver, som er aftalt med kunden.
Jeg indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at løse de aftalte opgaver.
For at beskytte kunder mod, at uvedkommende får adgang til kundedata, har jeg interne forretningsgange, som sikrer, at kun de medarbejdere for hvem det er relevant og nødvendigt i forhold til deres arbejdsfunktion, får adgang til kundens personoplysninger.
Ønsker nogen af vores kontakter slettet deres oplysninger i vores kundekartoteker og i evt. dokumenter, er det muligt og det vil ske med tilbagemelding til kontakten.
Kundens data opbevares i henhold til de vilkår som Google og Webhosting A/S har beskrevet under deres vilkår for opbevaring af data jf. GDPR.
Jeg har vedtaget interne regler om datasikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Kunden kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies, og om hvordan kunden kan slette eller afvise dem.
Kunden har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om vedkommende, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Kunden kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer persondata.
I nogle tilfælde vil jeg have en forpligtelse til at slette persondata. Det gælder f.eks., hvis kunden trækker sit samtykke tilbage. Hvis kunden mener, at data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som jeg indhentede dem til, kan kunden bede om at få dem slettet. Kunden kan også kontakte os, hvis kunden mener, at persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Åbyhøj 24.04.2018

Irene Weyergang