Et miljøledelsessystem efter ISO14001:2015 tager udgangspunkt i virksomhedens processer og aktiviteter omkring miljø, og fastlægger ansvar og kompetencer til at løse miljøopgaver i hverdagen.

Miljø efter ISO14001:2015

Når først miljøstyringssystemet er etableret vil de fleste virksomheder opnå;

  • Besparelser på ressourcerne; vand, el, gas og/eller olie.
  • Nedbringe mængden af affald og dermed opnå besparelse
  • Bedre udnyttelse af råvarer
  • Bedre miljø for medarbejderne
  • Markedsføringsmæssige fordele
  • Overholdelse af myndighedernes miljøkrav
  • Kendskab til anvendte kemikalier

Weyergang tilbyder rådgivning i forbindelse med;

  • Opbygning af systemet,
  • Udarbejdelse af indledende kortlægning,
  • Udarbejdelse af miljøredegørelse

Opgradering

I forbindelse med nyeste ISO 14001:2015 Miljøledelsesstandard har I mulighed for at få top-professionel hjælp til at ændre og tilpasse jeres eksisterende system til den nye. Det sker uden, at jeres system bliver mere kompleks eller større.

Hos Weyergang har vi et et motto; Vi hjælper jer på vej, så I bliver selvkørende!

Det betyder, at vi hjælper jer, så I kan klare jer selv, når vi går ud af døren. Vi hjælper hellere med at holde fokus på fremdrift end at deltage i jeres drift. Er I en mindre virksomhed er det selvfølgelig muligt at få hjælp til at få afholdt intern audit og ledelsens evaluering – men ellers kører I selv.

Irene arbejder som Lead auditor for Intertek Danmark, og har opnået stor erfaring indenfor mange forskellige brancher og virksomhedsstørrelser. Så ingen opgave er for lille eller stor.

Kontakt Irene for en uforpligtende snak om pris og muligheder.