Kvalitetledelse – ISO9001:2015

Står din virksomhed overfor at skulle implementere kvalitetledelse efter ISO9001 , så har du mulighed for at få unik hjælp til opbygning og implementering. Irene Weyergang har særlig ekspertise og erfaring i systemomlægning, hvilket typisk resulterer i en “slankning” af systemet på op til 75% eller mere.

Et kvalitetledelsessystem efter ISO 9001:2015 tager udgangspunkt i virksomhedens processer og aktiviteter, og fastlægger ansvar og kompetencer. Systemet opbygges sammen med de medarbejdere og ledere, der varetager de forskellige aktiviteter i virksomheden.

Weyergang tilbyder rådgivning i forbindelse med;

  • Opbygning af systemet,
  • Udarbejdelse af interessentanalysen
  • Kortlægning af de væsentlige kerneprocesser
  • Udarbejdelse af processernes sammenspil
  • Udarbejdelse af risikoanalyse
  • Plan for implementering af systemet

Få eksperthjælp

Uanset om der er krav om certificering eller ikke, er ISO9001:2015 et fantastisk værktøj til at få godt styr på din virksomheds processer og få fokus på, hvordan et kvalitetledelsessystem kan være med til at udvikle virksomheden og støtte op omkring virksomhedens strategi. Weyergang har ekspertisen til at hjælpe jer godt i mål – det gælder såvel på udarbejdelse af strategien som til at implementere den praktisk i forbindelse med efterlevelse af ISO9001 som et ledelsessystem.

Hos Weyergang har vi et et motto; Vi hjælper jer på vej, så I bliver selvkørende!

Det betyder, at vi hjælper jer, så I kan klare jer selv, når vi går ud af døren. Vi hjælper hellere med at holde fokus på fremdrift end at deltage i jeres drift. Er I en mindre virksomhed er det selvfølgelig muligt at få hjælp til at få afholdt intern audit og ledelsens evaluering – men ellers kører I selv.

Irene arbejder som Lead auditor for Intertek Danmark, og har opnået stor erfaring indenfor mange forskellige brancher og virksomhedsstørrelser. Så ingen opgave er for lille eller stor.

Kontakt Irene for en uforpligtende snak om pris og muligheder.