FORTROLIGHED

Jeg er uddannet ICC coach og dermed underlagt de etiske regler for ICC coaches.

International Coaching Community (ICC) er grundlagt af de internationalt anerkendte coaches Joseph O’Connor og Andrea Lages. 

Uddannede ICC coaches behersker en række kernekompetencer, der sikrer en professionel og ansvarlig coaching. Desuden har ICC opstillet et sæt etiske principper og standarder, som ICC coaches skal efterleve og overholde for at være en del af det internationale netværk.

En af de væsentligste etiske retningslinjer er coachens tavshedspligt. Hertil kommer coachens pligt til at forbedre sine færdigheder og til videreudvikling. 

En uddybning af etiske retningslinier for ICC-coaches kan læses på: www.internationalcoachingcommunity.com

PerSondataforordning

I forbindelse med at implementere GDPR 25.05.2018 har Jeg udarbejdet en datastrømsanalyse og en persondatapolitik. 

Generelt opbevarer jeg ikkepersonfølsommedata fra andre personer. 

Jeg opbevarer typisk:

  • Kontaktpersoner via navn, og typisk knyttet til virksomhed, mail adresse, mobil og funktion

Se persondatapolitikken her

Er I i tvivl – så spørg endelig – og jeg underskriver gerne erklæring omkring GDPR-krav. 

En aftale er en aftale

Det er vigtigt for mig, at når jeg indgår en aftale med en virksomhed – eller person, at så få forventningsafstemt, så er succesraten højere for samarbejdet.

En succes er, når virkeligheden møder eller overstiger forventningerne. Sammen er vi en større succes!